Chi tiết dịch vụ vé tàu hỏa

Bảng giờ tàu Thống nhất SE (25/10/2011 2:03:00 CH)


Bảng giờ tàu Thống nhất, Giờ tàu Thống Nhất, Bang gio tau Thong Nhat 2011

 

Ví dụ cách xem: Tàu SE1 từ Hà Nội đi Sài Gòn khoảng 33h10 phút khởi hành lúc 19h đến Sài Gòn lúc 04h10 sáng ngày hồm sau và dừng lại ở các Ga như sau: Nam Định (20h46) – Thanh Hóa (22h22) –Vinh (0h46) – Đồng Hới (4h31) – Đông Hà (6h24) –Huế (8h01) –Đà Nẵng (10h34) – Tam Kỳ (12h10) –Quảng Ngãi (13h26) –Diêu Trì (16h17) – Tuy Hòa (18h05) – Nha Trang (20h26) –Tháp Chàm (22h04)

 

 

Tên ga

Tàu TN1 (40h40)

TN11

TN17

Tàu TN3 (40h15)

TN3

TN5

TN7

TN9

Hà Nội

10h05

23.30

10.05

 

14.00

15.10

20.40

21.55

Giáp Bát

10h17

 

10.17

 

 

 

 

 

Phủ Lý

11h17

 

11.17

 

 

 

 

 

Nam Định

11h57

 

11.57

 

15.40

17.07

 

 

Ninh Bình

12h33

 

12.33

 

16.19

 

 

 

Bỉm Sơn

13h10

 

13.10

 

 

 

 

 

Thanh Hoá

13h50

 

13.50

 

 

18.56

 

 

Chợ Sy

16.02

 

16.02

 

 

 

 

 

Vinh

16.48

06.18

16.48

 

21.00

21.34

 

04.46

Yên Trung

17.28

 

17.28

 

 

 

 

 

Hương Phố

18.29

 

18.29

 

 

 

 

 

Đồng Lê

19.38

 

19.38

 

 

 

 

 

Đồng Hới

21.29

10.52

21.29

 

 

02.37

08.05

 

Đông Hà

0.23

 

00.23

 

 

 

 

 

Huế

1.47

 

01.47

 

 

 

 

 

Lăng Cô

3.20

 

03.20

 

 

 

 

 

Đà Nẵng

4.45

19.20

04.45

 

 

11.13

 

18.08

Tam Kỳ

6.32

 

06.32

 

 

 

 

 

Núi Thành

7.04

 

07.04

 

 

 

 

 

Quảng Ngãi

7.53

 

07.53

 

 

 

 

 

Diêu Trì

11.55

 

11.55

 

 

 

 

 

Tuy Hoà

14.05

 

14.05

 

 

 

 

 

Nha Trang

16.26

07.35

16.26

 

 

 

03.43

 

Tháp Chàm

18.50

 

18.50

 

 

 

 

 

Mương Mán

21.23

 

21.23

 

 

 

 

 

Biên Hoà

2.23

 

02.23

 

 

 

 

 

Sài Gòn

3.15

16.20

03.15

 

06.05

08.10

12.40

14.15

 

 


Chia sẻ: Chia sẻ link qua Facebook BackPrint |  Back Quay lại

Page 1 of 3 1 2 3 > >>