Chi tiết dịch vụ:

Tên tour: Du lịch Hà Nội- Bái Đình- Tràng An- Hạ Long- Tuần Châu