Tour Du Lịch

Trung Quốc

Sắp xếp theo:
26,590,000₫ 30,000,000₫

Nơi khởi hành: Hà Nội

Nơi đến: Bắc Kinh

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

21,790,000₫ 25,000,000₫

Nơi khởi hành: Hà Nội

Nơi đến: Bắc Kinh

Thời gian: 7 ngày 6 đêm

21,790,000₫ 25,000,000₫

Nơi khởi hành: Hà Nội

Nơi đến: Thượng Hải

Thời gian: 7 ngày 6 đêm

20,590,000₫ 25,000,000₫

Nơi khởi hành: Hà Nội

Nơi đến: Thượng Hải

Thời gian: 7 ngày 6 đêm

20,590,000₫ 25,000,000₫

Nơi khởi hành: Hà Nội

Nơi đến: Bắc Kinh

Thời gian: 7 ngày 6 đêm

17,590,000₫ 20,000,000₫

Nơi khởi hành: Hà Nội

Nơi đến: Thượng Hải

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

17,790,000₫ 20,000,000₫

Nơi khởi hành: Hà Nội

Nơi đến: Cửu Trại Câu

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

14,190,000₫ 15,000,000₫

Nơi khởi hành: Hà Nội

Nơi đến: Trương Gia Giới

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

13,490,000₫ 14,500,000₫

Nơi khởi hành: Hà Nội

Nơi đến: Trương Gia Giới

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Gọi Zalo Messenger