Chi tiết dịch vụ:

Tên tour: Tour Miền Bắc Tết 2018: Hà Nội - Vịnh Hạ Long - Bái Đính - Tràng An (Tích Kiệm -Giá Tốt)