Tour Du Lịch

Trung Quốc

Sắp xếp theo:
22,890,000₫ 25,500,000₫

Nơi khởi hành: Hà Nội

Nơi đến: Thượng Hải

Thời gian: 7 ngày 6 đêm

22,890,000₫ 26,000,000₫

Nơi khởi hành: Hà Nội

Nơi đến: Bắc Kinh

Thời gian: 7 ngày 6 đêm

21,890,000₫ 24,500,000₫

Nơi khởi hành: Hà Nội

Nơi đến: Bắc Kinh

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

22,590,000₫ 24,000,000₫

Nơi khởi hành: Hà Nội

Nơi đến: Thượng Hải

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

18,990,000₫ 20,000,000₫

Nơi khởi hành: Hà Nội

Nơi đến: Côn Minh

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

16,990,000₫ 18,990,000₫

Nơi khởi hành: Hà Nội

Nơi đến: Cửu Trại Câu

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

21,490,000₫ 25,000,000₫

Nơi khởi hành: Hà Nội

Nơi đến: Bắc Kinh

Thời gian: 7 ngày 6 đêm

21,490,000₫ 25,000,000₫

Nơi khởi hành: Hà Nội

Nơi đến: Thượng Hải

Thời gian: 7 ngày 6 đêm

18,990,000₫ 22,000,000₫

Nơi khởi hành: Hà Nội

Nơi đến: Thành cổ Lệ Giang

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

12,990,000₫ 14,500,000₫

Nơi khởi hành: Hà Nội

Nơi đến: Ðại Lý

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

17,790,000₫ 20,000,000₫

Nơi khởi hành: Hà Nội

Nơi đến: Cửu Trại Câu

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Gọi Zalo Messenger