Du khách Hà Nội bay thẳng Penang chỉ 3 tiếng

Du khách Hà Nội bay thẳng Penang chỉ 3 tiếng

Từ tháng 7 này du khách có thể bay thẳng tới Penang thay vì bay nối chuyến hoặc đi thêm đường bộ Xem tiếp